LISTA TA' FESTI LI SE JKUNU IĊĊELEBRATI

FIL-PARROĊĊI MALTIN MATUL IS-SENA 2016

http://thechurchinmalta.org/files/page/EXTERNALFEASTSINMALTAANDGOZO2016.145156451542.pdf